KONFERENCIJA „VISOS DIENOS MOKYKLA – UGDYMO SĖKMEI“

  • Spausdinti

received 2201387273508521 LargePastaruoju metu Lietuvoje daug kalbama apie mokyklos vaidmenį ugdant savarankiškus, gebančius kurti sėkmingą asmeninį gyvenimą ir visuomenės gerovę asmenis. Geros mokyklos koncepcija kviečia kurti mokyklą, kuri ugdymą grindžia pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis: prasmingumu, atradimais ir asmens ugdymo(si) sėkme, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Ieškant būdų, kaip sukurti gerą mokyklą, dėmesys krypsta į „neskubančią“, visą dieną prasmingas veiklas mokiniams siūlančią mokyklą. Vis dažniau išgirstame apie visos dienos mokyklos idėją.

Visos dienos mokykla – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

Nevarėnų pagrindinė mokykla jau keletą metų bando įvairius modelius ir siekia tapti visos dienos mokykla. Šiemet mokykla pasirinko visos dienos modelį ( toliau – VDM) pirmą modelį ir sėkmingai jį įgyvendina. I modelį sudaro dvi gana atskiros dalys: pirmąją dienos dalį vykstantis įprastas formalusis ugdymas ir antrojoje dienos pusėje vykdomas neformalusis mokinių švietimas, popamokinė priežiūra, švietimo pagalba vaikui ir jo tėvams (globėjams).

Balandžio 26 dieną Nevarėnų pagrindinės mokyklos direktorė Irena Žutautienė, mokytojos Dijana Čirikienė, Rasa Prušinskienė, specialistės: socialinė pedagogė Sandra Lukošienė, psichologo asistentė Indrė Kuprijanovienė ir logopedė Ina Vandzinskienė vyko į Kėdainius. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Kėdainių r. savivaldybe ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija pakvietė į konferenciją „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“. Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi apie visos dienos mokyklos modelių išbandymą, jų teikiamas galimybes ir iššūkius siekiant gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos mikroklimatą, užtikrinti visapusišką mokinių ugdymą.

Grįžome iš konferencijos su geromis emocijomis, naujomis idėjomis ir žinojimu, kad einame teisingu keliu. Kiekvienu atveju visos dienos mokykla bus kuriama kaip unikali mokykla, nes kuriant ją svarbu atsižvelgti į kontekstą. Pateikiami modeliai – tik siūlymai, kuriais remdamasi mokyklos bendruomenė gali kurti visos dienos mokyklą, atsižvelgdama į savo tikslus, mokyklos ir vietos bendruomenės poreikius, sąlygas ir galimybes.

 

 

Socialinė pedagogė Sandra Lukošienė

 

 

 
Very Simple Image Gallery:
No images found in folder /var/www/vhosts/nevarenumokykla.lt/httpdocs/images/2019-04-26-konferencijakedainiai/