Company Logo

Renginių kalendorius

Vasaris 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

150150
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
73
114
187
149087
2452
3285
150150
Jūsų IP: 54.144.73.205
Laikas: 2018-02-20 16:59:05
Visitors Counter

Vaikų linija

Elektroninis dienynas

Sveikatiada

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklos taryba

NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TARYBA

          MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Telšių r. Nevarėnų pagrindinės Mokyklos taryba (Mokyklos taryba) yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ką rinkusiems bendruomenės nariams.

2. Mokyklos taryba renkama dviems metams ir ją sudaro 5 nariai: 5 mokiniai (vyresnių klasių), 5 mokytojai ir 5 tėvai.

3. Mokinių atstovus į Mokyklos tarybą renka mokinių komitetas, mokytojų atstovus – mokytojų taryba, tėvus (globėjus, rūpintojus) į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas.

4. Tarybos narį ar narius gali atšaukti tik juos rinkusi savivaldos institucija ir į jų vietas išrinkti naujus narius.

5. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

6. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.

7. Mokyklos tarybai vadovauja mokyklos tarybos pirmininkas, jam nesant tarybos pirmininko pavaduotojas.

8. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu ar atviru balsavimu (sprendžia pati taryba). Mokyklos direktorius Mokyklos tarybos pirmininku būti negali.

9. Posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių.

10. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

11. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

12. Tarybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per trimestrą.

13. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti mokyklos savivaldos atstovai: mokytojai, tėvai, mokiniai.

 II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 14. Mokyklos taryba:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas ir pagrindines darbo kryptis;
  • Aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą, mokyklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • Nustato ugdymo organizavimo tvarką: mokslo metų skirstymą trimestrais ar pusmečiais;
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymų ir viešųjų pirkimų;
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus bei veiklą;
  • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo  iš mokyklos klausimus;
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir kaimo bendruomenės bendradarbiavimą;
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimo įgyvendinimą.

15. Mokyklos taryba aprobuoja vidaus darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, rengia savo veiklos darbo planą, kuriame numato posėdžių ir renginių datas. Planuose numatytos priemonės turi atitikti mokyklos nuostatuose apibrėžtas tarybos funkcijas.

16. Posėdžių metu aptariami ir aprobuojami ugdymo planai,  svarstomas mokyklos biudžetas, mokinių vežimas į mokyklą, materialinės mokymo bazės gerinimas, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo klausimai.

  Nuostatus parengė  mokyklos tarybos pirmininkė Regina Lukošienė.

 

 III. MOKYKLOS TARYBOS NARIAI

 

Mokytojai: Mokiniai: Tėvai:
Ina Vandzinskienė Melita Žiulpytė 5 kl. Regina Lukošienė
Indrė Kuprijanovienė Radvilė Kačinskytė 6 kl. Leonidas Jegorovas
Angėlė Želvienė Deimantė Šimkutė 8 kl. Renata Blynovienė
Jolanta Bružienė Rokas Pocius 9 kl. Petras Ronkys
Gitanas Budginas Monika Pagojutė 10 kl. Valda ČejauskienėVisos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.