Company Logo

Renginių kalendorius

Balandis 2021
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

1,2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

348454
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
48
55
239
347517
13075
14479
348454
Jūsų IP: 3.235.41.241
Laikas: 2021-04-21 22:58:07
Visitors Counter

Elektroninis dienynas

LIONS QUEST

Sveikatiada

Vaikų linija

Tėvų linija

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklų aprūpinimas

Bendradarbiavimas

Nuostatai

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-273

 

 

TELŠIŲ R. NEVARĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių r. Nevarėnų pagrindinės   mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Telšių r. Nevarėnų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Oficialus švietimo įstaigos pavadinimas – Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla, sutrumpintas pavadinimas – Nevarėnų mokykla, juridinio asmens kodas 190560836.

3. Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1956 m rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė –   savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Telšių rajono savivaldybė (toliau – Savininkas)kodas 111101724, Žemaitės g.14, LT-87149 Telšiai.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1. tvirtina mokyklos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

7.3. priima sprendimus dėl:

7.3.1. buveinės pakeitimo;

7.3.2. reorganizavimo ar likvidavimo;

7.3.3. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.5. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė – Liepų g. 34, Nevarėnai, Telšių r. LT-88468.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Pagrindinė mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokyklos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai yra šie:

13.1. grupinio mokymosi forma, organizuojama kasdieniu būdu;

13.2. pavienio mokymosi forma, organizuojama savarankišku būdu.

14. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas

15. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio išsilavinimo pažymėjimus, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

16.Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Švietimo ir mokslo ministerijos) teisės aktais ir šiais nuostatais.

Daugiau informacijos prisegtuke!
Visos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.