Company Logo

Renginių kalendorius

Rugsėjis 2022
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

1,2 procentų parama

Ugdymas karjerai

Mokyklos muziejus

Lankytojai

513191
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šis mėnuo
Praėjęs mėnuo
Iš viso
6
27
638
511963
2204
6336
513191
Jūsų IP: 44.201.68.86
Laikas: 2022-09-25 02:26:19
Visitors Counter

Elektroninis dienynas

LIONS QUEST

Nacionalinė švietimo agentūra

Sveikatiada

Vaikų linija

Tėvų linija

Vyturys

„Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

Mokyklų aprūpinimas

Bendradarbiavimas

Laisvos darbo vietos

1.  KONKURSAS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI.

 

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių r. Nevarėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. rugpjūčio 16 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,54 –13–13,31(baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4.Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

 1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 3. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
  1. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo) numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka kopiją.Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.
  1. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  1. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui, adresu Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kab. tiesiogiai, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku (adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 2 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 56190, 8 671 73074.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Atrankos data – 2022 m. gruodžio 14 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms vertinti registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

 1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
 2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

 

 

2. Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui

 

pareigoms užimti

 

2022-09-14

 

1. Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti 0,5 etato (1 pareigybė, 40 val. per savaitę).

2. Pareigybės lygis – A2. Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 12,23 – 12,27).

3. Darbo sutartis neterminuota.

PAGRINDINĖS PAREIGŲ FUNKCIJOS

1.Organizuoja metinio veiklos, strateginio, ugdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą.

2. Koordinuoja pedagoginių darbuotojų darbą, teikia metodinę, profesinę pagalbą, skatina mokytojus taikyti inovatyvius mokinių ugdymo metodus, tobulinti kvalifikaciją.

3. Sudaro pedagoginiams darbuotojams darbo grafikus, veda darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

4. Stebi ir vertina ugdymo procesą ir rezultatus, numato žingsnius ugdymo kokybės gerinimui.

5. Administruoja elektroninį dienyną, rengia ataskaitas.

6. Rengia ir įgyvendina projektus, stiprina įstaigos įvaizdį.

7. Valdo, kaupia, analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas.

8. Planuoja ir organizuoja ugdymo kokybės įsivertinimo procesą.

9. Koordinuoja STEAM veiklą, nuotolinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą.

10. Rūpinasi ugdyto turinio skaitmenizavimo procesais, lauko edukacinių aplinkų tobulinimu.

11. Užtikrina demokratinį mokyklos valdymą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą bei užtikrina mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinamą.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

 

 1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

4. Žinoti bendrojo ugdymo procesą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Rrespublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus pareigoms atlikti teisės aktus.

5. Mokėti gerai naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

 

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTUS

 

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei prioritetams (jei tokius turi).

4. Pedagoginio darbo stažą ir (ar) vadybinio darbo stažą įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Motyvacinį laišką.

7. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

8. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS – pakalbis žodžiu. Atrinkti pretendentai bus pakviesti atrankai el. paštu ir/ar telefonu. Atranka planuojama 2022 m. spalio 3 d.

  

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://www.testavimas.vtd.lt . Skelbimo Nr. 82555

 Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki 2022 m. rugsėjo 28 d.

 Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

 Išsamesnė informacija telefonu 8 444 44153 arba el. paštu nevarenumokykla@gmail.comDirektorė Irena Žutautienė

 

 
Visos teisės saugomos © Kopijuoti informaciją draudžiama. Tikrinta XHTML and CSS.